De evolutie van Big Data


Wat is Big Data?

De afgelopen jaren is de aandacht voor Big Data flink gegroeid. Hoewel de term relatief nieuw lijkt, bestaat de term al lang. De term Big Data is een containerbegrip en de grens tussen gewone data en Big Data bleek niet helemaal scherp te zijn. Om deze grens scherper te maken, moet data aan vijf voorwaarden voldoen om Big Data genoemd te worden.

De eerste voorwaarde is dat de gegenereerde data zo omvangrijk en complex moet zijn dat de data niet meer verwerkt kan worden met gewone methoden, zoals Excel of Google Spreadsheets. Daarnaast moeten de gegevenstypen en –bronnen divers en naast gestructureerd, ook ongestructureerd zijn. Deze gegevenstypen kunnen bestaan uit tekst, getallen, audio of video. De derde voorwaarde is de snelheid. Big Data wordt ‘realtime’ gegenereerd en verwerkt. De vierde en vijfde voorwaarden zijn de geloofwaardigheid en de waarde van Big Data. Dus, als data aan deze voorwaarden voldoen, kunnen bedrijven en Data Scientists ermee aan de slag!

 

Hoe ga je aan de slag met big data?

De cyclus van Big Data begint dus met het verzamelen van data. Door middel van technologie, camerabeelden, sensoren en Social Media wordt steeds meer data gegenereerd en opgeslagen. 90% van de huidige en beschikbare Big Data de afgelopen twee jaar gegenereerd. Vervolgens wordt deze data verwerkt en geanalyseerd met speciale softwaremethoden waarna de inzichten gebruikt kunnen worden voor de strategische bedrijfsvoering van organisaties. Om daadwerkelijk iets met de verzamelde data te kunnen doen, heb je kunstmatige intelligentie of geavanceerde algoritmes nodig. Met behulp van deze technieken kunnen voorspellingen gedaan worden en deze voorspellingen zijn van grote waarden voor bedrijven.

Eén van de bekendste bedrijven die veel met Big Data werken zijn Google en Facebook. Deze bedrijven ontwikkelen algoritmes om websites en informatie af te stemmen op jou op basis van jouw zoekgedrag. Verzekeraars gebruiken voorspellingen bijvoorbeeld om de risico’s van individuele klanten in te kunnen schatten en op basis daarvan berekenen ze premies. Winkels, webshops en handelaren gebruiken Big Data om grote beslissingen te maken omtrent het kopen en verkopen van goederen, aandelen of vastgoed. Ook in de publieke sector zijn die voorspellingen nuttig. Zo gebruikt de politie deze informatie bijvoorbeeld om in te schatten waar en wanneer ze moeten patrouilleren.

 

Wat zijn de voordelen van Big Data?

Big Data zorgt ervoor dat de wereld slimmer wordt en dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden op basis van voorspellingen. Op deze manier kan geld verdiend of bespaard worden binnen de private sector en kunnen instanties binnen de publieke sector beter opereren. Zo kunnen bedrijven in de private sector door middel van jouw zoekgedrag invloed uitoefenen op jouw kijk- en koopgedrag, waardoor ze meer geld verdienen. Naast geld verdienen, kan er ook geld bespaard worden. Zo kunnen analyses bijvoorbeeld wijzen op het rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs, waardoor jaarlijks miljoenen euro’s bespaard kunnen worden. Naast geld, speelt Big Data ook een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Patiënten kunnen gemakkelijk vergeleken worden met patiënten uit het verleden, waardoor de kans op een succesvolle behandeling groter is. Ook kan de veiligheid beter bewaard worden door cameratoezicht en algoritmes om gevaar te herkennen.

 

Hoe ziet de toekomst van Big Data eruit?

Op dit moment staat het analyseren van Big Data bij de meeste bedrijven nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven hebben zich er al in verdiept en hebben interne of externe Data Scientists die de gegenereerde Big Data analyseren en voorspellingen doen. Van de toekomst wordt verwacht dat bijna alle bedrijven met Big Data gaan werken. Dit leidt tot een enorme vraag naar Data Scientists en zorgt voor een groei in de werkgelegenheid op het gebied van Data Science en Big Data. Er zitten dus veel voordelen aan het werken met Big Data, maar er zit ook een keerzijde aan de generatie van enorme hoeveelheden data. Vertrouwelijke gegevens van individuen kunnen gelekt, gestolen of misbruikt worden, waardoor de privacy en veiligheid in gevaar kunnen komen. Hoewel Big Data enorm veel potentie heeft, is het bewaken van de privacy en veiligheid nog één van de uitdagingen binnen het vak.

Ben je benieuwd wat Big Data voor jouw bedrijf kan betekenen of ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen de Big Data/Data Science? Neem dan contact met ons op of bekijk hier de Big Data/Data Science vacatures in jouw regio!